Ferske fileter av torsk, sei, hyse og lange. …

Ferske fileter av torsk, sei, hyse og lange. …

Ferske fileter av torsk, sei, hyse og lange. Lutefisk av både klippfisk og tørrfisk. Røykt laks. Rakfisk, både mild, lagra og vellagra. Årets siste levering av fersk krabbe.

Loading…